Целите на Софийската адвокатура – повече публичност и дигитализация