АДВОКАТ РАЙНА АВРАМОВА

АДВОКАТУРАТА НА АДВОКАТИТЕ

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ЕДИННА АДВОКАТУРА, СИЛНА И НЕПОКОЛЕБИМА

ОРГАНИ на Софийската адвокатска колегия

АДВОКАТУРАТА НА АДВОКАТИТЕ

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ЕДИННА АДВОКАТУРА, СИЛНА И НЕПОКОЛЕБИМА

АДВОКАТУРАТА НА АДВОКАТИТЕ

      Софийска адвокатска колегия е създадена през 1897 година. Повече от сто години след това в началото на 2000 година станах част от тази колегия и с гордост ежедневно нося нейния отличителен знак – значката на ревера си. С течение на годините започнах да усещам все по осезаемо проблемите, с които се сблъсква всеки един адвокат при упражняване на адвокатската професия. Между съдебните заседания, провежданите конференции, обучения и разговори с колеги все повече се убеждавах, че българската адвокатура има спешна нужда от реформи отвътре, а то започва именно от реформите в софийската адвокатура, което няма да стане с участието в управлението на едни и същи лица – които се местят от орган в орган за двата възможни последователни мандати.
      Това ни мотивира, мен и кандидатите в листата ми за органи на софийската адвокатура, да участваме на предстоящите избори на 25-26.01.2020 год. за органи на столичната адвокатура – най-голямата адвокатура в страната от близо 6 200 адвокати. Екипът включва адвокати с адвокатски стаж между 5 и 31 години, това са колеги доказани професионалисти в сферите си на работа. Имаме желание и готовност да обсъждаме открито и водим диалог с всеки колега, който е срещнал проблем при упражняване на дейност, обуславящ и налагащ активност на адвокатския съвет за изменения на нормативни актове, вкл. нашия устройствен закон, защита и охрана на интересите ни пред органи и институции, връщане доверието на колегите, че органите на адвокатурата работят за тях, а не за себе си.
В последните около 10 години, не само аз, а и колегите забелязваме огромно разединение на софийската адвокатура, белязано от пасивността на органите й, даже нещо повече мълчаливият им отказ да работят за нас-адвокатите. Всичко това налага появата на нови лица в управлението на нашата столична адвокатура и смяна в модела й на управление.
    Аз и екипът ми, имаме за цел да работим за спешно, адекватно нормативно уреждане на упражняваната от всички ни дейност; защита, а не репресия срещу адвоката; възстановяване имиджа ни в обществото; дигитализацията в пълен обем в столичната адвокатура и комуникацията й със съда, прокуратурата, МВР и другите органи в държавата; предлагане на решения на управленско ниво и др. Ще ми позволите да се въздържа от подробности и детайли от програмата ни за управление, която ще бъде публично оповестена на нарочна пресконференция през месец януари 2020 година, на която ще се постараем да поканим всеки един адвокат /а не подбрани адвокати или кантори/. Ще изслушаме всяка една идея и предложение, защото адвокатурата е на адвокатите – лобистките кръгове, вътрешните борби и интриги, които тресат години наред столичната адвокатура вече трябва да се изместят от свободния глас на всеки един столичен адвокат – дъното вече е достигнато, сега трябва да намерим воля да се оттласнем от него и да изплуваме на повърхността с достоен обмислен избор. Избор, който не е воден от идеята за лична полза, престиж или власт. Не ми се иска да останем непредставимо неразбрани за времето си тук и сега, и следвайки думите на Чърчил: “Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън“ нека направим единния си избор свободно, иначе така желаната промяна, която априори трябва да започне от софийската адвокатура още дълго време ще бъде дим и ще продължаваме да се събираме по групички със зов за помощ.  
    Чрез вота си на тези избори ние трябва да потърсим обединението си под мотото: “Адвокатурата на адвокатите“, защото, само когато сме единни като юмрук сме силни, за да защитаваме себе си и гражданите. 

Кандидати за органи

Нашият екип

Председател на Адвокатски съвет
Адвокатски съвет
Председател на дисциплинарен съд
Дисциплинарен съд
Контролен съвет
Последни новини

От нашия блог