Реформите в съдебната система трябва да започнат от адвокатурата