ПРОТОКОЛ №28 от заседание на Избирателната комисия