ПРОТОКОЛ №24 от заседание на Избирателната комисия