ПРОТОКОЛ №22 от заседание на Избирателната комисия