Общо събрание и избори за органи на САК и за делегати на САК за ОСАС, насрочени за 25 – 26.01.2020 г.