На живо

Излъчване на живо от Зала „София“, „Гранд хотел София“

гр.София на официална пресконференция на кандидата за Председател на Адвокатския Съвет при Софийската Адвокатска Колегия – адв.Райна Аврамова и включените в листата й кандидати за органи на Софийската адвокатска колегия, които ще участват в насрочените за 25.01.-26.01.2020 год. избори.