Изявление на адв. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард