Адвокат Райна Аврамова: Държавата трябва да подпомогне и самонаетите лица