Адвокат

адвокат Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

Информация Адвокатски съвет № 80

  • Цветелина Миткова Димитрова-Узунова Родена през 1976 година. Завършва специалност „Право“ през 2000 година. Асистент в Лондон по двустранен Българо-Британски Правен PHARE проект за периода 1998 год. – 1999 год. Студентски стаж в Милано, Италия и посредничество за сключване на договор за международно партньорство през 2000 година. Административен директор в “SGS Bulgaria“ в гр. София за периода 2001 год. – 2003 год. Партньор за България от 2004 г. досега на италианската адвокатска кантора „Studio Legale Sutti“ (www.sutti.com). От 2003 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на търговско, гаржданско, облигационно, семейно, трудово и банково право. Владее: английски, италиански, френски и руски езици.