Адвокат

адвокат Цветелина Атанасова

Цветелина Георгиева Атанасова

Информация Адвокатски съвет № 78

  • Цветелина Георгиева Атанасова Родена през 1977 год. Завършва специалност „Право“ през 2002 год. От 2009 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. През 2012 завършва следдипломна квалификация в Университет Виена, специалност „Европейско и международно търговско право“, което тясно специализира. Заместник-председател на сдружение „Настоящи и бъдещи майки“. Владее: немски и английски езици.