Адвокат

адвокат Христо Каленски

Христо Ценов Каленски

Информация Адвокатски съвет № 77

  • Христо Ценов Каленски Роден през 1969 година. Завършва специалност „Право“ през 1997 година. От 1999 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на гражданското право: трудовоправни, облигационни, наследствени и семейни дела; както и в областта на административното право и процес. Владее: английски и руски език