Адвокат

адвокат Росица Василева Гълъбова

Росица Василева Гълъбова

Информация

  • Росица Василева Гълъбова Родена през 1970 г. Юрисконсулт на Националният статистически институт през 1999. От 2000 година и към момента е член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на гаржданското, облигационното, търговското, трудовото и данъчното право. Владее: френски и английски езици.