Адвокат

адвокат Павлин Янчев Куюмджиев

Павлин Янчев Куюмджиев

Информация Председател на дисциплинарен съд № 3

  • Павлин Янчев Куюмджиев Роден през 1975 година. Завършва специалност „Право“ през 2001 година. От 2002 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на процесуално представителство по наказателни и застрахователни дела; правно обслужване на застрахователни дружества. Владее: немски, англйски и руски езици.