Адвокат

адвокат Десислава Богданова Кадин

Десислава Богданова Кадин

Информация Адвокатски съвет № 22

  • Десислава Богданова Кадин Родена през 1975 година. Завършва специалност „Право“ през 1998 година. От 2003 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на гражданското и търговско право – консултации и съдебно представителство. Владее: италиански и руски езици.