Адвокат

адвокат Яника Красимирова Симова-Апостолова

Яника Красимирова Симова-Апостолова

Информация Дисциплинарен съд № 39

  • Яника Красимирова Симова-Апостолова Родена през 1975 година. Главен юрисконсулт в „Изпълнителна Агенция по горите“ към Министъра на Земеделието и храните за периода 2006 год.- 2010 год.; Старши юрисконсулт в „Държавна Агенция по горите“ към Министерски съвет за периода 2005 год. – 2006 год. Младши юрисконсулт в „Национално управление по горите“ към Министерство на земеделието и храните за периода 2000 год. – 2005 год. От 2010 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Владее: английски и руски езици.