Адвокат

адвокат Христо Чолаков

Христо Георгиев Чолаков

Информация Адвокатски съвет № 75

  • Христо Георгиев Чолаков Роден 1975 година. Завършва специалност „Право“ през 2003 година. От 2005 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. В същата година става и юридически съветник на правна тематика във вестник „Тракия“ – гр. Димитровград. От 2006 год. член на „Съюза на юристите в България“. През 2007 год. създава исторически музей в с. Бориславци, община „Маджарово“. Автор на седем книги с историческа насоченост. Специализира в областта на гражданското и наказателно право. Владее: английски, немски и руски език.