Адвокат

адвокат Светослав Светославов Иванов

Светослав Светославов Иванов

Информация Адвокатски съвет № 69

  • Светослав Светославов Иванов Роден през 1952 година. Завършва специалност „Право“ през 1977 година. Юрисконсулт в отдел „Правен“ на ВТД „Булгарплодекспорт“ – София за периода 1981 год. – 1985 год. Старши юрисконсулт в отдел „Правен“ на ВТД „Булгарплодекспорт“ – София за периода 1985 год. – 1989 год. Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ на ВТД „Булгарплодекспорт“ – София за периода 1989 год. – 1997 год. Член на Международната Арбитражна асоциация /ASSA/ - гр.Цюрих, Швейцария за периода 1993 год. – 1996 год. Завършва специалност „Право“ през 2000 година. Арбитър по вътрешни и международни дела в Арбитражен съд при Българската-търговско промишлена палата“-София за периода 1994 год. – 2003 год. Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на „Бояна филм“ ЕАД за периода 1997 год.- 2002 год.; Уравител на „Интернейшанъл Бизнес Груп“ ЕООД-София за периода м.07.2001 год. - м.07.2009 год. Юрисконсулт на „Бояна филм“ ЕАД – София за периода 2002 год.- 2007 год.; Арбитър по вътрешни и международни дела в Арбитражен съд при Българската Търговско-промишлена палата – София за периода от 1994 год. – 2003 год. От 2009 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на арбитражните производства. Владее: английски и руски езици.