Адвокат

адвокат Райна Аврамова Избори САК 2020

Райна Иванова Аврамова

Информация Адвокатски съвет № 67

  • Райна Иванова Аврамова Родена: 1975 г. Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2000 г. За пролетния семестър на учебната 2000/2001 г. /от 01.03.2001 г. до 15.07.2001 г./ хоноруван преподавател по дисциплината „Законодателство по опазване на околната среда“ при Нов Български Университет-Бакалавърски факултет. Oт 2014 година член на „Асоциация за жените адвокати“ и член на „Съюз на българските журналисти“. Съдебен адвокат със сфери на практика в областта на гражданско, търговско и административно право. Тясна специализация в областта на семейно и наследствено право. Автор на единствената монография „Съдебен адвокат в България“. Автор на доклад от тематично направление „Наднационалното право на ЕС-проблеми и перспективи“, включен в сборник с доклади от международна научна конференция на УНСС, Юридически факултет /издание 2018 год./; Номининация за „Жена – адвокат“ за 2017 година. Номинация за „Дело на годината“ за 2019 година; Владее: английски, руски и френски езици.