Адвокат

адвокат Никоалй Димитров Рангелов

Николай Димитров Рангелов

Информация Адвокатски съвет № 62

  • Николай Димитров Рангелов Роден през 1961 год. Завършва специалност „Право“ през 1985 година. Районен съдия в Районен съд-гр. Ихтиман за периода 1989 год. – м.12.1990 год. Съдебен изпълнител в Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-гр. Ихтиман за периода м.01. 1990 год. – до м.07.1990 год. От 1990 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на гражданско и наказателно право, и процес. Владее: английски и руски езици.