Адвокат

адвокат Мария Колева

Мария Петрова Колева

Информация

  • Мария Петрова Колева Родена 1961 година. Завършва специалност „Право“ през 2003 година. Главен счетоводител в „Българо-Ирландско представителство“- гр.София за периода 1989-1991 година. Директор дирекции „Счетоводство и контрол“ и „Нормативни анализи, кредитна и лихвена политика“ в ЦУ на „Балканбанк“-гр.София за периода 1989 год. – 1995 год. Директор „Дялове и съучастия“ в Международна ортодоксална банка за периода 1995 год. – 1997 год. Член на Надзорен съвет в Банка „Хеброс“ за периода от 1997 год. – 2001 год. Финансов директор на Словенско фармацевтично представителство „ЛЕК“ за периода 1999 год. – 2002 год. Вещо лице по специалност „финанси, банково дело и счетоводство“ – вписана в регистъра на вещите лица при Софийски градски съд. Лицензиран оценител на цели предприятия от „Агенция за приватизация“. От 2003 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на банково дело, икономика, земеделие, търговия и представителство на чуждестранни лица. Владее: руски и английски езици.