Адвокат

адвокат Максим Рафаел Таджер

Максим Рафаел Таджер

Информация Контролен съвет №13

  • Максим Рафаел Таджер Роден през 1951 година. Завършва специалност „Право“ през 1974 год. Заместник-председател на Втори районен съд в гр.София за периода 19.06.1986 год. – 17.09.1990 год., съответно ръководител на „Наказателна колегия“ на Втори районен съд – София; Районен съдия в СРС в периода 09.08.1984 год. - 18.07.1986 год.; Районен съдия в РС-гр. Балчик за периода 17.11.1980 год. – 08.08.1984 год., през което време изпълнява и длъжностите „съдебен изпълнител“ и „нотариус“. Главен юрисконсулт на НПК „Полимерстрой“ за периода 1978-1979 год. Следовател при Районна прокуратура – гр. Димитровград от 08.07.1976 год. – 18.09.1978 год. От 1990 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Владее: руски език.