Адвокат

адвокат Кристина Калинова Трингова

Кристина Калинова Трингова

Информация Адвокатски съвет № 43

  • Кристина Калинова Трингова Родена през 1984 год. Завършва специалност „Право“ през 2008 год. От 2009 година и към момента е член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на наказателното и търговско право, както и в производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, производства по реда на чл.60а и сл. от Закона за съдебната власт. Владее: английски и немски езици.