Адвокат

адвокат Кирил Димитров Петров

Кирил Димитров Петров

Информация

  • Кирил Димитров Петров Роден през 1962 година. Завършил специалност „Право“ през 1987 година. От 2010 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на вещно, семейно, наследствено, облигационно и административно право. Владее: руски и испански езици.