Адвокат

адвокат Ивайло Ставрев

Ивайло Софрониев Ставрев

Информация Адвокатски съвет № 38

  • Ивайло Софрониев Ставрев Роден през 1972 година. Завършва специалност „Право“ през 1998 година. В изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители при КНСБ – експерт по трудово-правни въпроси за периода от 1996 год. – 1998 год. От 1999 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Преподавател по банково и търговско право в ТУ „Варна” ИО „Сливен” и в Академия на МВР за перода 2000 – 2006 г. Координатор на обществен център по превенция, по проект „Полиция в Близост” с партньори СО район „Красна поляна”, Главна дирекция охранителна полиция, Фондация „Институт Отворено общество” и Немската национална полиция за периода 2008 – 2010 г. Специализира: гражданско, административно, трудово, търговско, транспортно и спедиторско право. Владее: английски, руски и сръбски езици.