Адвокат

адвокат Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари Фард

Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари Фард

Информация Адвокатски съвет № 31

  • Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари Фард Родена през 1972 година. Завършва специалност „Право“ през 1999 година. От 2003 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Активно участва в културни институти. Специализира в областта на гражданското право – наследство и делба. Владее: английски, гръцки, руски и фарси езици.