Адвокат

адвокат Димитър Сергиев Янков

Димитър Сергиев Янков

Информация Адвокатски съвет № 25

  • Димитър Сергиев Янков Роден през 1964 година. Завършва специалност „Право“ през 1994 година. Дознател в 04-то РУ на МВР – София за периода 1985 год. – 1990 год. Дознател във Второ териториално отделение при Столична следствена служба за периода 1990 год. - 1995 год. Следовател във Второ териториално отделение при Столична следствена сллужба за периода 1995 год. - 1997 год. Следовател в Отдела за разследване на икономически пресътпления при Столична следствена служба за периода 1997 год. – 1998 год. От 1998 год и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на наказателното право и процес. Владее: английски език.