Адвокат

адвокат Вержиния Калинова Дакова

Вержиния Калинова Дакова

Информация Адвокатски съвет № 17

  • Вержиния Калинова Дакова Родена през 1977 год. Завършва специалност „Право“ през 2003 год. От 2006 година и към момента член на Софийска адвокатска колегия. От 2012 година Заместник-Председател на „Асоциацията на младите адвокати“. Медиатор към „Съюз на юристите в България“. Специализира в областта на гражданско и търговско право, и процес. Владее: английски и испански езици.