Адвокат

адвокат Александър Атанасов Великов

Александър Атанасов Великов

Информация Контролен съвет №1

  • Александър Атанасов Великов Роден през 1975 година. Завършва специалност „Право“ през 2000 година. От 2002 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на търговско, облигационно и трудово право; несъстоятелност и процесуално представителство. Синдик от 2007 година. Владее: английски език.